سامانه جامع اشتراکی

مدیریت بازاریابی و فروش

قنات

قنات ، کاریز کسب و کار شما را به ابزارهای نویــن بازایابی و فروش مجهز نموده و در هر مرحله با شما برای بهینه سازی فروش و بازاریابی همراه است

روال استرداد وجه

استرداد وجه در صورت خرید از درگاه تیـــام نت تا زمان عــدم پرداخـــت به کـــارفرما یا شرکت ارائه دهنده محصول ممکن و با درخواســـت پرداخت کننده انجام می شود ولی درصورت پرداخت بر روی درگاه های کارفرمایان و یا در صورت پرداخت وجه توسط تیام نت به کارفرمایان استـرداد یا عودت وجه براساس قوانینی شرکتی است که از او محصول را خرید نموده اید.

روند مرجوع کالا و یا فسخ خدمات

روند مرجوعی کالا و یا نحوه فسخ خدمات بر طبق روال های ارائه دهندگان کالا و یا تــامین کنندگان خدمات می باشد و تیام نت پس از ثبت مشخصات خرید شما در سامانه ارائه دهندگان (کارفرمایان) امکان مرجوع کالا و یا فسخ خدمات را ندارد)

شیوه حمل یا ارائه خدمات

حمل کالا یا ارائه خدمات راساً توسط تامین کننده اصلی ارائه می شود و تیام نت به عنوان واسطه عملیات بازاریابی و فروش را انجام می دهد و شیوه حمل و ارائه خدمات براساس استانداردهای تامین کننده اصلی می باشد

نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش

در خدمات پشتیبانی با ارائه دهنده سرویس و یا خدمات می باشد که در سرویــــس های آسیاتک پشتیبانی شماره چهار رقمی 1544 می باشد و خدمات پس از فــروش هم براســاس ضــوابـــط و استاندارد تامین کننده کالا ارائه می شود.

نحوه پرداخت

در فروش و بازاریابی تلفنی تیام نت طی تماس تلفنی مشخصات خرید با شما (مشتری عزیز) بررسی و در نهایت پیـــش فاکتور صادر می شود ، در پیامک ارسالی لینک پـرداخت و شماره پیگیری پیـش فاکتور صادره برای شما ارسال می شود و شما می توانید از طریق لینک مستقیم به درگاه پــرداخت هدایت شده و پرداخت نمایید و یا با جستجـــــــوی شماره پیگیری پیش فاکتور در این سامانه ضمن مشاهده پیش فاکتور نسبت به پرداخت اقدام نمایید.

مدت زمان تحویل

مدت زمان تحویل کالا و یا خدمات ، پس از پرداخت فاکتور خدمات در سامانه اختصاصی کارفرمـایان شرکت های ارائه دهنده خدمات یا کالا ثبت می شود و این شـتـرکت های طبق توافقات انجام شده با مشتری در ارتباط با تحویل فوری و یا دوره تحویل نسبت به تحویل کالا یا خدمات اقـــدام می نمایند لذا در صورتی که فروشنده اصلی کالا ، خدمات را به علت عدم ارائه مشخصات خرید توسط تیام نت اعلام نماید مسئولیت با تیام نت می باشد و تیام نت خود را موظـف به پاسخـگویی و پیـگیری تحویل می داند.در هر خرید فرآیند ثبت مشخصات خرید متفاوت می باشد ولی حداکثر تا 24 ساعت پس از خرید درروز های کاری و 48 ساعت در روزهای غیر کاری عملیات ثبت مشخصات خرید توسط تیام نت انجام می شود.